សៃង្វៀនមាន់ជល់នៅស្រុកសណ្តាន់ ត្រូវបានលោកឡង់ គីសឹង ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្រ្កាបរុះរើបំផ្លាញ់ចោល