ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពងធំ នាំអំណោយចែកជូនពលរដ្ឋ២៤៧ គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក