សមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនក្រុមញៀនល្បែងស០៥នាក់