ពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត