ប្រជាសហគមន៍និងអាជ្ញាធរដែនដីសំណូមពរដល់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញនិងនេសាទកុំឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍ចាន់សរចោល បើគ្រាន់តែដាំកូនឈើពូជឡើងវិញ