សង្វៀនប្រជល់មាន់និងអាប៉ោងខ្នាតធំមួយកន្លែងនៅ ខណ្ឌមានជ័យ កំពុងដំណើរការបើកលេងបានយ៉ាងរលូន